1. Stanové městečko přímo v areálu.


2. Možnost ubytování na internátu

– k dispozici budou oba internáty SZEŠ v Olomouci
– více informací na http://www.szes-olomouc.cz/
– cena za jednu noc – 210 Kč
– kontaktní osoba Marta Fialová – tel: 723 432 855
– poloha internátů